Doanh nhân Nguyễn Thị Nhì vinh dự nhận giải thưởng doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác