Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang trao bằng khen cho doanh nhân tiêu biểu Nguyễn Thị Nhì tại Phủ Chủ Tịch