Doanh nhân Nguyễn Thị Nhì vinh dự nhân giải thưởng Doanh Nhân Của Năm