Doanh nhân Nguyễn Thị Nhì nhận giải thưởng Trusted Brand