Doanh nhân Nguyễn Thị Nhì được vinh danh Top 50 Doanh Nhân Ưu Tú Đất Việt